مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم

دیدگاه‌ها برای مفتول گالوانیزه گرم بسته هستند

  مفتول گالوانیزه گرم موضوع بحث این مقاله خواهد بود. در دنیای امروز مفتول به صورت یک صنعت مادر خود نمائی می کند. از مفتول در تولید انواع توری حصاری ،…

توری حصاری

توری حصاری(فنس)

دیدگاه‌ها برای توری حصاری(فنس) بسته هستند

توری حصاری نوعی محافظ است که از سیم مفتولی تولید می شود. این توری قابل تولید از سه جنس می باشد : 1- فولاد 2- گالوانیزه گرم  3- گالوانیزه روکش…

سیم خاردار

سیم خاردار

دیدگاه‌ها برای سیم خاردار بسته هستند

سیـم خـاردار (خطی و حلقوی) سیم خاردار حاصل از بافته شدن مفتول های فلزی با قطرهای متفاوت و فاصله های غیر یکسان است. از این نوع سیم برای حصار کشی…